REGISTER-REFERAT

Serviceform: Företags- och servicekatalog

Serviceleverantör: Kimitoöns företagare

1. REGISTRETS ADMINISTRATÖR

Kimitoöns Företagare rf.

2. KONTAKPERSON

Mathias Lönnström, informatör

Heidi Loukiainen, ordförande

Kimitoöns Företagare, kemionsaaren(a)yrittajat.fi

3. REGISTRETS NAMN

Företags- och servicekatalog (ksg.fi)

4. REGISTRETS SYFTE

Upprätthållande av Kimitoöns företags-, förenings-, organisation- samt serviceinformation.

5. MOTIVERINGEN FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA REGISTRET

Att erbjuda alla områdets företag och andra organisationer en möjlighet till synlighet.

6. REGISTRETS INNEHÅLL

Registret består i huvudsak av information som företagen själv meddelat, inklusive information om ansvarspersoner. Organisationerna kan alltså själv meddela sina uppgifter till registret. Registret kan innehålla följande uppgifter om ansvarspersoner:

  • Namn och kontaktkuppgifter
  • Titel och ansvarsområde
  • Organisationens adressuppgifter
  • Personens arbetstelefonnummer och –email-adress

7. INFORMATIONSKÄLLOR

I huvudsak ansvarar organisationerna själva för att meddela sina uppgifter till registret.

8. ÖVERLÄMNANDET AV UPPGIFTER

Information överlämnas inte till tredje parter. Information flyttas eller överlämnas inte utanför Europa.

9. PRINCIPER FÖR SKYDDANDET AV REGISTRET

Användningsrätt till registret kräver ett användarnamn utfärdat av administratören. Administratören bestämmer även nivån av användningsrättigheterna. Att komma in i systemet kräver ett personligt lösenord. Användningen av registret övervakas. Informationen samlas till systemets databaser osm är skyddade med brandmurar och andra tekniska lösningar. Databaserna finns i låsta och övervakade utrymmen till vilka tillträde har endast skilt befogade personer.

10. GRANSKNINGSRÄTTIGHET

Personer har enligt personuppgiftslagens 26§ rätt att granska vilka honom berörande uppgifter som är sparade i registret.Personer har rätt att kräva att felaktig information korrigeras. Begäran skall göras skriftligen och skickas till personen som ansvarar för registret.


Uppdaterat 18.3.2021