Kimitoöns Serviceguide

Robbes Svarveri

Updaterat ungefar ett år sen

Metallarbeten, försäljning och montering av Ruukki produkter

Address: Pumpvägen 12
25900 DALSBRUK
Telefon: 040 530 3834
E-post: ekman.robbe@gmail.com
Internet: www.robbes-svarveri.com
FO-nummer: 1934619-1

Metallarbeten
- Svarvning
- Fräsning
- Svetsning
- etc.

Försäljning av Ruukki produkter (även montering)
- Plåtar
- Rännor
- Stegor
- etc.

För mera info se http://www.ruukkikatot.fi/

Kategorier