Kimitoöns Serviceguide

Kristoffer Pomrén (Eco-Elen)

Updaterat över 2 år sen

Försäljning och installation av luftvärmepumpar och kylaggregat. Fixar även dina elfel. Uthyrning av kontainer.

Address: Nydahlsvägen 80
25700 KIMITO
Telefon: 044 0422 649
E-post: pomren_kv@hotmail.com
FO-nummer: 2426301-6

Erbjuder huvudsakligen följande:

-Försäljning och installation av luftvärmepumpar, kylaggregat och övriga luftaggregat.

Effektiva kvalitet luftvärmepumpar av Mitsubishi.
Effektiva kylaggregat av Linda, Panasonic och Argo.


-Elreparationer, på t.ex. vitvaror och automationsteknik.

Förmånliga elreparationer på nästan vad som helst.
Även mindre elinstallationer.


Kategorier