Kimitoöns Serviceguide

Hotell Galaxy

Updaterat över 5 år sen

Högklassigt hotell med 10 rum, 2 även med kök.

Address: Arkadiavägen 11
25700 KIMITO
Telefon: 02 420 6312
E-post: info@macdanielsgrill.fi
Internet: www.macdanielsgrill.fi
FO-nummer: 0600032-7

Du bor mitt i Kimito kyrkoby med Kimitoskären och dess upplevelser inom räckhåll.

Kategorier