Kimitoöns Serviceguide

Westankärr Gård

Updaterat över 3 år sen

Sommar cafe, Gårds butik, Konstutställning, Beställningsrestaurang, Direktförsäljning av lamm kött.

Address: Mjösundsvägen 726
25700 KIMITO
Telefon: 040 528 3360, 0400 838 010
E-post: marten.forss@westankarr.fi
Internet: www.westankarr.fi
FO-nummer: 1822632-3

Kategorier