Kimitoöns Serviceguide

AgriTrade Ab

Updaterat över 3 år sen

Tömning av slammbrunnar, uthyrning av bytesflak,transporter ,rivningsarbeten.

Address: Brokärrvägen 159
25700 KIMITO
Telefon: 0400 120 529
E-post: agritrade@kitnet.fi
Internet: www.agritrade.fi
FO-nummer: 2831076-4

Kategorier