Kimitoöns Serviceguide

Sunmet

Updaterat över 3 år sen

Allt inom byggplåt, byggnadsarbete även i skärgården

Address: Dragsfjärdsvägen 256
25700 KIMITO
Telefon: 044 566 5167
E-post: info@sunmet.fi
Internet: www.sunmet.fi
FO-nummer: 2021136-6

Tjänster

- Byggnadsfirma
- Byggnadsplåtslageri
- Plåttakrenoveringar
- Tillverkning av olika plåtlister
- Plåttak och väggprofiler
- Skorstensplåtning + piptak
- Regnvattensystem
- Takgenomföringar
- Tak+väggstegar
- Snöhinder
- Taksäkerhetsanordningar

Kategorier