Kimitoöns Serviceguide

OP-Filia Oy Ab

Updaterat 2 månader sen

Bokförings- och företagstjänster, disponenttjänster. Kontor i Kimito och Dalsbruk.

Address: Arkadiavägen 5
25700 KIMITO
Telefon: 010 2573440
E-post: op-filia@op.fi
Internet: op-koti.fi/isannointi/op-filia
FO-nummer: 0669179-7

(före detta Raseborgs Disponent och Bokföringscentral Ab)

Kategorier