Detta är ett register över företag som är verksamma på Kimitoön.
Här kan du söka efter tjänsten enligt kategori eller genom alla ange en beskrivning av tjänsten eller företagets namn i sökfältet.

Kimitoöns Serviceguide

Med Dej

Updaterat ungefar ett år sen

Sjukskötar- och läkarmottagning, tidsbokning per telefon eller mejl. Sjukvård i hemmet, hemvård och sociala tjänster.

Address: Dalsbruksvägen 709
25900 Dalsbruk
Telefon: 0413109488
E-post: Info@meddej.fi
Internet: www.meddej.fi
FO-nummer: 3303595-5

Vanliga vårdåtgärder är tex; sårvård, injektioner, blodtrycksuppföljning, öronspolning, vaccinationer, stygnborttagning, fästingsborttagning, katetrisering, blodprover (infektionsvärde, Hb, blodsocker) samt urinprov. Läkarkonsultation tillgänglig vid behov. Samtliga sjukvårdstjänster samt medicindelning och blodprovstagning kan även utföras i hemmet.
Vi gör hembesök på hela Kimitoön.

Kategorier

Vill du vara med? Skicka ditt företags uppgifter via feedback så lägger vi till det på sidorna!