Kimitoöns Serviceguide

Hakalax Consulting

Updaterat 4 månader sen

Disponent tjänster, byggnadsteknisk konsultering och övervakning, äppelgård

Address: Finnhovavägen 103C
25860 Björkboda
Telefon: 050 4000 178
E-post: roger.hakalax@kitnet.fi
FO-nummer: 1614045-4

- Byggnadsingenjör, konstruktionsplanering och vattenförsörjning
- Disponet tjänster på Kimitoön med över 24 års erfarenhet
- Hyres bostäder
- Byggnadsteknisk konsultering
- Byggnadsteknisk förmedling och rådgivning
- Byggnadsteknisk övervakning, ansvarig arbetsledare
- Försäljning av äpplen och äppelsaft på hösten

Kategorier