Kimitoöns Serviceguide

Taxi Hellsberg Ab Oy

Updaterat 4 månader sen

Taxi- och persontransport 1 + 8, 1 + 14, invataxi

Address: Västeruddsvägen 850
25700 KIMITO
Telefon: 0400 655 655
E-post: ari@taxihellsberg.fi
Internet: www.taxihellsberg.fi
FO-nummer: 2806132-3

Kategorier