REKISTERISELOSTE

Palvelu: Yritys- ja palveluhakemisto

Palveluntarjoaja: Kimitoöns Företagare, Kemiönsaaren Yrittäjät

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Kimitoöns Företagare rf. Kemiönsaaren Yrittäjät ry.

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Mathias Lönnström, tiedottaja

Heidi Loukiainen, puheenjohtaja

Kemiönsaaren Yrittäjät, kemionsaaren(a)yrittajat.fi

3. REKISTERIN NIMI

Yritys- ja palveluhakemisto (ksg.fi)

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Kemiönsaaren yritys-, yhdistys-, organisaatio- ja palvelutietojen ylläpitäminen.

5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

Tarjotaan kaikille alueen yrityksille ja muille organisaatioille mahdollisuus näkyvyyteen ja omien tietojen ylläpitämiseen ja palveluista ilmoittamiseen.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri koostuu ensisijaisesti yritysten itse ilmoittamista yrityksen perustiedoista sisältäen tiedot yrityksen vastuuhenkilöistä. Yritykset, yhdistykset ja organisaatiot voivat siis itse ilmoittaa henkilöiden tietoja rekisteriin.

Rekisterin sisältämät vastuuhenkilöiden tiedot, mahdollisesti:

  • Nimi ja yhteystiedot
  • Titteli ja vastuualue
  • Yrityksen osoitetiedot
  • Henkilön työsähköpostiosoite ja puhelinnumero

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tärkeimpinä tietolähteinä ovat yritykset, yhdistykset ja organisaatiot voivat itse ilmoittaa tietonsa rekisteriin.

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää järjestelmän pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Järjestelmän käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

Tiedot kerätään järjestelmän tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

10. TARKASTUSOIKEUS

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.

Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti, perusteltava ja toimitettava rekisteristä vastaavalle henkilölle.


Päivitetty 18.3.2021