TIETOSUOJASELOSTE 1. Rekisterinpitäjä Kemiönsaaren Yrittäjät ry (Y-tunnus 1581413-8) c/o Stenman Vretantie 2, 25700 Kemiö [email protected] 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Puheenjohtaja Pirjo Stenman, [email protected] 3. Rekisterin nimi Kimitoöns Serviceguide- Kemiönsaaren Palveluopas on rekisteri Kemiönsaarella toimivista yrityksistä ja yhdistyksistä. 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisterissä olevat yritykset ja yhdistykset ilmoittavat itse halunsa olla rekisterissä ja päivittävät itse oman yrityksen tai yhdistyksen tietoja joko sitä pyydettäessä tai oma-aloitteisesti. Rekisterin henkilötiedot ovat nähtävissä oppaassa, kun kyseessä on esim. toiminimellä toimiva yritys, jotta asiakkaat voivat löytää saarelta tarvitsemansa palvelut. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yrityksen tai yhdistyksen nimi, kieli, tyyppi, y-tunnus, Suomen Yrittäjien jäsenyys, toimialat, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet ja yrityksen kuvaus sen tarjoamista palveluista. Tiedot ovat rekisterissä kunnes yritys tai yhdistys pyytää niiden poistamista tai rekisterin ylläpitäjä saa muuta kautta tiedon toiminnan loppumisesta. 6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisterissä olevilta yrityksiltä tai yhdistyksiltä sähköpostitse, puhelimitse tai yrityksen itsensä tallentamana. Yrityksille ja yhdistyksille lähetetään säännöllisesti pyyntö tarkistaa ja itse päivittää tietonsa. 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei rekisterinpitäjän toimesta luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Yritysten ja yhdistysten tiedot ovat käytettävissä kenellä tahansa, joka palveluopasta käyttää. 8. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle ([email protected]). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle ([email protected]). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).