Kimitoöns Serviceguide

Västanfjärds Mekaniska Verkstad Ab

Updaterat ungefar ett år sen

Stora och små metallarbeten, VVS, pulvermålning. Bosch värmepumpar, jordvärmesystem

Address: Sundvikvägen 470
25830 VÄSTANFJÄRD
Telefon: 02 427 314
E-post: info@vmv-ab.fi
Internet: www.vmv-ab.fi
FO-nummer: 0629079-0

• VVS installation och
försäljning
• Blästring och målning
• Plåttaksarbeten
• Skorstensplåtar
• Plåtlister
• Staketbygge
• Små grävmaskinsarbeten
• Brunnsborrning
• Svarvning och svetsning

Plåthallen i Kimito:
Industrivägen 7, 25700 Kimito
tel. 02 421 316

Kategorier