Kimitoöns Serviceguide

Lion Mountain Finland rf

Updaterat över 2 år sen

Hjälp till självhjälp i Sierra Leone

Address: Gräggnäsvägen 101
25830 Västanfjärd
Telefon: 045-650 2555
E-post: lionmountainfinland@gmail.com
Internet: www.lionmountain.fi/

Som medlemmar i Lion Mountain Finland rf kan vi hjälpa gräsrotsinvånarna i Waterloo, Sierra Leone att hjälpa sig själva!

Genom vår lokala systerorganisation, Lion Mountain Development Organization (LMDO), stöder vi bland annat:
• Undervisning i läs och skrivkunnighet bland vuxna
• Stipendier för medellösa elever i grundskolan
• Yrkesutbildning
• Utbildning i entreprenörskap
• Hälsovård till överkomligt pris
• Kontinuerlig tillgång till rent vatten
• Produktion av ekologiskt hållbar energi.

Medlemsavgiften i Lion Mountain Finland rf är 20 €/år. Medlemsansökan och kontaktuppgifter skickas till vår sekreterare, Sanna Peitso-Sesay, tel 045-650 25 55, e-post sannapeitso@gmail.com.

Kategorier