Kimitoöns Serviceguide

Privatföretagare på Kimitoön rf

Updaterat över 3 år sen

Föreningen verkar som intresseorganisation för företagare och privatägda företag i Kimitoön.

Address: c/o OPKK, Arkadiavägen 5
25700 KIMITO
Telefon: 044 577 0553
E-post: kemionsaaren@yrittajat.fi
Internet: y.ksg.fi
FO-nummer: 1581413-8

Företagare, bli medlem - www.yrittajat.fi/liity !

Kategorier