Kimitoöns Serviceguide

Holmbergs Fisk - Café Four C

Updaterat ungefar ett år sen

Caféverksamhet, försäljning av fisk och matprodukter. A-rättigheter.

Address: Hertsbölevägen 1
25900 DALSBRUK
Telefon: 0400 941 095
E-post: carina.holmberg@viggskar.com
FO-nummer: 2552475-9

Kategorier