Kimitoöns Serviceguide

Kimitobygdens lärare r.f.

Updaterat över 4 år sen

Kimitobygdens lärare r.f:s verksamhetsområde är kommun Kimitoön och Salo kommuns svenska skolväsende (Halikko svenska skola).

Telefon: 040 0730 221
E-post: asa.karlsson@kimitoon.fi
Internet: kimitobygden.fsl.fi/aktuellt

Kategorier