Kimitoöns Serviceguide

Arkipelag Workshop rf.

Updaterat över 4 år sen

Kulturactiviteter på Kimitoön.

Address:
25700 Kimito
E-post: ateljetjuda@gmail.com
Internet: facebook.com/ateljetjudapedagogi

Ateljé Tjuda Pedagogi är en grafikkonstverkstad som främjar konst på Kimitoön. Vi erbjuder konstkurser för barn och vuxna. Professionella konstnärer och amatörer kan arbeta i trevlig miljö hos oss mot en
dagavgift. Konstverkstaden kan också t.ex. hyras för en vecka.

Kategorier