Kimitoöns Serviceguide

Kimito Bagare

Updaterat ungefar ett år sen

bröd, bakverk, cafe - öppet vardagar kl 9-16

Address: Engelsbyvägen 3
25700 KIMITO
Telefon: 02 421 910
E-post: info@kimitobagare.fi
Internet: www.kimitobagare.fi/
FO-nummer: 0562491-2

Bageriets bröd saluförs även i andra välförsedda affärer och caféer.

Kategorier