Kimitoöns Serviceguide

Kimito Kvarn Ab

Updaterat ungefar ett år sen

Kvarn med butik.

Address: Kvarnvägen 7
25700 KIMITO
Telefon: 02 423 102, 0400 535 242, fax 02 423 110
E-post: posti@kemionmylly.fi
Internet: www.kemionmylly.fi
FO-nummer: 1471166-3

Kategorier