Kimitoöns Serviceguide

SysterMiasCare Ab

Updaterat 5 månader sen

Serviceboende för äldre, hemvård, hemsjukvård, sjukskötarmottagning, fhj-kurser, undervisning i hälso- och sjukvårds ämnen

Address: Kolabacksvägen 4
25900 DALSBRUK
Telefon: 040 848 4128
E-post: mia.sandholm@dahliahemmet.fi
Internet: www.dahliahemmet.fi
FO-nummer: 2755203-2

Dahliahemmet är ett effektiverat serviceboende för åldringar. Vårdhemmet är beläget i Dalsbruk.
Vi erbjuder även hemvård och hemsjukvård, även akut. Sjukskötarmottagning med tidsbeställning t.ex. vaccinationer, sårvård m.m. Företaget erbjuder kurser i första hjälpen samt utbildningar i hälso- och sjukvårdsämnen.

Kategorier